Обществени консултации

Проект на Инструкция за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи

Инструкцията за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в МВР се издава с цел да се регламентира на нормативно ниво водолазната дейност, като едновременно с това се завишат мерките на безопасност при извършването й и се повиши ефективността, чрез по-добра организация на водолазните екипи, а също така се взаимстват добри практики в това отношение, възприети от европейските държави. С акта се въвеждат легални определения на понятията водолазна дейност, водолаз, водолазна квалификация и други. Определят се условията и реда за придобиване и поддържане на водолазната квалификация, видовете водолазни квалификации, организацията на водолазните спускания (видове водолазни спускания, изисквания към участващите, условия, състав на екипа, правила за безопасност при водолазно спускане, съхранение, поддържане и дезинфекция на водолазното оборудване), логистичното и медицинското осигуряване на водолазната дейност.


Дата на откриване: 17.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари