Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“

Проектът на Наредба е изготвен по повод  необходимостта от създаването в Глава четвърта на Раздел VІ с наименование „Изследване на интелектуалните способности“.

Отделянето на това изследване като отделен конкурсен етап, който да има елиминаторен характер, се обосновава от констатациите и извършените анализи от Специализирана административна дирекция „Човешки ресурси“ на Държавна агенция „Националнасигурност“ (ДАНС) на база проведените до момента процедури по подбор на кандидати за постъпване на служба в Агенцията.

С въвеждането на изследването на интелектуалните способности като отделен етап, ще се елиминира възможността да се провеждат останалите конкурсни етапи с кандидати, чиито общи умствени способности не са на нужното ниво, за да изпълняват достатъчно ефективно възложените със закон дейности на ДАНС.

Останалите изменения и допълнения в Наредба № І-3 са с редакционен характер и са продиктувани от създаването в Глава четвърта от тази наредба на Раздел VІа, както и от влезлия в сила Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, уреждащ и предотвратяването и установяването на конфликта на интереси, и отменящ Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, към който отменен закон бланкетно се препраща в тази наредба.


Дата на откриване: 18.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари