Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници

Проектът на Наредба за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници е разработен във връзка с необходимостта от пълното хармонизиране на националното законодателство с европейските изисквания.

С предложения проект се урежда  материята относно това, какво представляват гаранциите за произход, установяват се правила относно условията и реда за тяхното създаване. Проектът установява регламент за използване на система за издаването им, както и поддържането на тази система.

 


Дата на откриване: 10.8.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 24.8.2011 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 август 2011 г. 17:10:35 ч.
ironhorse

Няма такава "енергия за охлаждане"

В чл.1, т.1 изброявате: "произход на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници" Енергията е една и тя преминава от една в друга форма. Няма такова животно енергия за охлаждане - няма !!! Енергията може да бъде в различни форми, като механична, потенциална или както сте изброили, електрическа и топлинна, но както сте го написали "енергия за охлаждане" ?! Ако искате да дадете дефиниция на енергия еднаква по същност (най общо казано термична енергия, дали в плюс или минус по Целзии) но обратна на топлинната, може да бъде "крио енергия" или нещо подобно ! За охлаждане може да бъде използвана енергия под формата на механична, електрическа и дори топлинната. Второ: Бъдете разумни махнете от Приложението в т.1 думичката "Моля". Това не е учтивост, а израз на подчинение на данъкоплатеца в полза на чиновника! Махнете тази думичка и да остане "На основание чл.4, ал.1 ...."