Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за подготовката и провеждането на процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода и за изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори за минерална вода

С влизане в сила на Закон за концесиите (обн. ДВ. бр.96 от 1 декември 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) и разпоредбата на чл.47, ал.1 от Закона за водите (изм. ДВ. бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.), е необходимо да бъде създадена специална нормативна уредба относно подготовката и провеждането на процедурата за предоставяне на концесии за добив на минерални води. В тази връзка, е разработен представения проект на наредба, с който се въвежда:

  1. Ред за извършване на подготвителни действия за предоставяне на концесиите за добив на минерални води;
  2. Ред за провеждане на процедурата за предоставяне на концесиите за добив на минерални води;
  3. Ред за изпълнението, изменението и прекратяването на концесионните договори за добив на минерални води.

 

Писмени становища може да изпращате на електронен адрес: control_vodi@moew.government.bg. Крайна дата за получаване на становища по проекта на наредба е 24.11.2018 г.


Дата на откриване: 25.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 24.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари