Обществени консултации

Проект на Инструкция за условията, редът и сроковете за осъществяване на взаимодействие между КПКОНПИ, органите на Комисията, Прокуратурата на РБ, МВР, ДА „Национална сигурност“, органите към министъра на финансите и Инспектората към ВСС

 

Настоящият проект на Инструкция е подготвен на основание чл. 24, ал. 2 от закона, съгласно който условията, редът и сроковете за осъществяване на взаимодействието се определят със съвместна инструкция на главния прокурор, министъра на финансите и министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС, главния инспектор на Инспектората към ВСС и Комисията.

 

Инструкцията следва да уреди на подзаконово ниво условията, редът и сроковете за взаимодействие между подробно изброените в чл. 1 държавни органи, което е съобразено с техните правомощия, като се определят основните положения при взаимодействието и комуникацията с КПКОНПИ. Предвидена е и възможност органите по чл. 1 да си взаимодействат, съобразно предоставената им компетентност, с Главния инспекторат на Министерския съвет и с инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията за постигане целта на ЗПКОНПИ. Това предложение е в съответствие със статута на тези инспекторати като специфични звена в администрацията на органите на изпълнителната власт, които са на пряко подчинение на министър-председателя или на съответния министър и не притежават юридическа самостоятелност.

 

Лице за контакт:
Десислав Отузбиров, главен инспектор, дирекция "Превенция на корупцията": d.otuzbirov@caciaf.bg


Дата на откриване: 26.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 9.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари