Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С цел укрепване на административния капацитет и ефективно и качествено изпълнение на възложените функции се предвижда увеличаване числеността на дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ – с 4 щатни бройки, дирекция „Морско дело и рибарство“ – с 3 щатни бройки и на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ – с 2 щатни бройки.

Необходимите 9 щатни бройки за увеличаване числеността на посочените административни звена се осигуряват чрез компенсирани вътрешни промени в системата на Министерството на земеделието, храните и горите.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Човешки ресурси“, МЗХГ

 Електронен адрес:

 EShopova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 29.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари