Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

 

С изменението и допълнението на наредбата се предлага увеличаване на количеството за директната доставка на малки количества сурово овче или козе мляко, която се извършва от производител, като се повишава броя на животните във ферма, а именно:

Директна доставка на малки количества сурово овче или козе или биволско мляко е доставката, която се извършва от производител и не превишава:

1. 60% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко до 200 броя животни в период на лактация или биволско мляко до 50 броя животни в период на лактация;

2. 50% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко от 200 до 500 броя животни в период на лактация или биволско мляко от 50 до 100 броя животни в период на лактация;

3. 40% от месечния млеконадой - от ферми за производство на овче или козе мляко над 500 броя животни в период на лактация или биволско мляко над 100 броя животни в период на лактация.

Проектът дава възможност обектите за търговия на дребно да бъдат разположени в същата и/или една съседна административна област по регистрация на животновъдния обект.

Отпада териториалното ограничение за реализация на млечни продукти от овче и козе мляко, а именно храните, произведени в обектите за търговия на дребно могат да се доставят до други обекти за търговия на дребно или до мобилни хладилни витрини, които се намират:

1. в същата и/или една съседна административна област;

2. на територията на цялата страна за млечни продукти от овче, козе и биволско мляко.

С горепосочените изменения се цели да се стимулира производството на сурово овче и козе мляко от малки и средни производители, с оглед спецификата на производство на тези продукти в определени региони в страната. Ще бъде стимулирано и потреблението на традиционни местни храни и продукти.

Проектът на наредба е нотифициран по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

 Електронен адрес:

 idimitrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 31.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 30.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари