Обществени консултации

Проект на Инструкция за взаимодействието на структурите на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при изпълнение на електронното наблюдение

Във връзка с регламентиране на дейността по осъществяване на електронното наблюдение по чл. 270, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), изпълнявана от териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) със съдействие на структурите на Министерството на вътрешните работи, със заповед на № ЛС-04-1750/25.10.2016 г. (изм. със заповед № ЛС-04-562/28.03.2017 г.) и заповед № ЛС-13-10/16.08.2017 г. на министъра на правосъдието е сформирана междуведомствена работна група с представители на ГДИН и Главна дирекция „Национална полиция“ в Министерството на вътрешните работи (МВР). От работната група е изготвен проект на Инструкция за изпълнение на електронно наблюдение по чл. 270, ал. 2 от ЗИНЗС, като тази инструкция следва да бъде издадена съвместно от министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи. С настоящия проект на инструкция се предлага уредба за взаимодействието на структурите на МВР и ГДИН при изпълнение на електронното наблюдение, предвид което материята свързана с правомощията на началника на районно управление на МВР не попада в нейният обхват.


Дата на откриване: 1.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари