Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-181 от 3 декември 2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица (обн., ДВ, бр. 116 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 20

Цел на проекта е регламентирането на ново буквено обозначение за табели с регистрационни номера за превозни средства, собственост на чуждестранни физически или юридически лица, с което да бъдат осигурени необходимите номера за регистрация на такива превозни средства. Цели се съобразяване и отразяване в наредбата на промените в Закона за движението по пътищата, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 77 от 2017 г.


Дата на откриване: 2.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари