Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е изготвен във връзка с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща отделните административни производства в кодекса, включително производствата по административно обслужване, данъчно-осигурителен контрол, фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и събиране и обезпечаване на публичните вземания. С проекта се въвеждат правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване във връзка с необходимостта от усъвършенстване на данъчното законодателство в тази област. С цел намаляване на административната тежест се предлагат изменения и допълнения в различни нормативни актове, в които към настоящия момент се изисква предоставяне на удостоверение за наличие или липса на публични задължения от лицата, като се предвижда съответният административен орган да проверява по служебен път информацията за наличие или липса на задължения на лицата по реда на чл. 87, ал. 11 от ДОПК.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:

taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 5.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 5.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 ноември 2018 г. 11:38:25 ч.
nenchosp

Репресивни проблеми с множество проблеми в тях!

Най-фрапантно е уведомяването по електронна поща. Това е голяма грешка, тъй като множество от случайте счетоводителите на дадена фирма следят електронната поща и имат достъп до КЕП. Това че те са прочели дадено съобщение, не може да означава, че собственика е бил уведомен. Да не говорим за хипотезите, когато до електронна поща има нерегламентиран достъп и т.н. Тези промени са недомислени.

Промените по член 11, за назначаване на служебен представител са напълно грешни и лишават юридическите лица от адекватна процесуална защита.

Що се отнася до понятието "местно досие", това е рестриктивна мярка, която противоречи на правото на ЕС, тъй като се явява пречка пред свободната търговия с дискриминационен характер. Държавата ще си спести много милиони евро, ако не въвежда тази глупост, която ще доведе до помирителна процедура с ЕК. 

Промените в член 273 са непропорционални. Тези санкции са непосилни за огромна част от малките фирми, и ще имат възспиращ ефект пред стопанската дейност. 

Проментие в 273а, са открито грешни, тъй като при компютърните системи много често се случват аварии и повреди, които са форс-мажорни обстоятелства. Какво правим ако хард-диска изгори, и прочие многоброини хипотези. Цял народ ще станат нарушители според този член.

 

07 ноември 2018 г. 17:55:42 ч.
valentin.2017

административната тежест е прекомерна

Купил си череши. В багажника са. Агентът на НАП те пита за уникален номер. Ти нямаш. Какво правим?Как ще докажеш, че не извършваш нелегална доставка на череши към склад на търговец на дребно?

(Не пазиш касовия бон, защото не си длъжен да го правиш след напускане на търговския обект. Хвърлил си го в коша пред входа на магазина.)Как се доказва, че нямаш сестра?(Номерата на банкнотите са уникални. Само казвам.)Стоките с висок фискален риск включват портокали, риби, пресни череши (ако не са пресни?), райски ябълки, маслини, мляко, масло и други. https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f25/1.5/16/27a1.png");">➡️ http://www.nap.bg/page?id=662https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f46/1.5/16/1f412.png");">🐒 𝙈𝘼𝙆𝘼𝙆 𝙏𝘼𝙆𝘼?!Спрете Земята, искам да сляза.

Ако сте си купили череши, маслини, райски ябълки и други стоки с висок фискален риск - внимавайте. На вас се пада тежестта да доказвате, че не пренасяте нелегално череши за някой търговец на дребно.

Което е правен абсурд. Но така работят данъчните закони - първо ти съставят АУАН и после обжалваш в съда, където доказваш, че не си виновен.

Тоест имаме презумпция за виновност, а не за невинност (както е когато те съдят за престъпление).

 

07 ноември 2018 г. 18:09:57 ч.
valentin.2017

възможност за административен произвол и повишаване на корупцията

Търговец или производител на череши транспортира черешите в друг град за да ги продаде там. Но преди да е пристигнал не знае на кого ще ги продаде. Затова няма задължението да има уникален номер.Как ще докаже, при проверка, че не пренася черешите за да ги достави на търговец на дребно?Трябва ли да съставя фиктивни документи за доставка (и после да прекрати договора, на основанието на който става доставката и т.н.)?

 

07 ноември 2018 г. 20:01:00 ч.
valentin.2017

Ползването на куриер става сложно

Ако търговецът ползва куриер за транспорт на малки количества от стока, която попада в списъка с рисковите стоки, се налага да декларира пратката и да дава на куриера уникален номер, който куриерът да показва на НАП при проверка.Причината за това е, че търговецът няма как да знае какво превозно средство куриерът ползва за доставката на тази пратка и какви други стоки за други клиенти куриерът превозва в същото превозно средство (дали са с тегло до 300 кг и стойност по фактура до 3000 лв без ДДС или не).

 

07 ноември 2018 г. 20:04:17 ч.
valentin.2017

само да уточня

Проблемите с превоза на череши, за които писах, може да се наблюдават само когато транспортното средство е с товароносимост над 3,5 тона. Но това не е достатъчен аргумент за да си заровим главата в пясъка за тези проблеми.

03 декември 2018 г. 15:28:37 ч.
АЗПБ

АЗПБ подкрепя хранително- вкусовата примишленост срещу проекта на ЗИД на ДОПК

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) изразява категорична подкрепа на становището на браншовите организации от хранително-вкусовата промишленост по проект на ЗИД на ДОПК, публикуван за обществено обсъждане на 31.11.2018г.

АЗПБ се присъединява към изразеното становище на браншовите организации,че предложените изменения, въвеждащи изисквания за предварително деклариране при превоз на стоки с висок фискален риск, който започва и завършва на територията на страната, са немотивирани и нецелесъобразни, несъобразени с нуждите и практиката на бизнеса, изготвени са при липса на обективен анализ за негативните последици от тяхното приемане вурху дейността на всички, засегнати участници в стопанския оборот.

АЗПБ споделя още и мнението, че подобни промени следва да бъдат разглеждани и оценявани в контекста на подготвяната от Европейската комисия цялостна реформа в областта на ДДС и въвеждането на т.нар. окончателен ДДС рeжим (Definitive VAT system), който да замени не по-късно от 2022г. съществуващият към момента преходен режим. 

04 декември 2018 г. 11:28:44 ч.
ФНСОХП

ФНСОХП подкрепя Становището на работодателските организации в ХВП относно промените в ДОПК

Федерацията винаги е подкрепяла и ще подкрепя компетентните органи в страната в мерките срещу кражбите и измамите на ДДС. Тези мерки обаче не трябва да са за сметка само на една част от обществото - в случая фирмите от сектор „ Храни и напитки”.

    С § 4 от Законопроекта се предвижда изменение на чл. 13 ДОПК като се създават нови алинеи 2-4, а досегашните алинеи  се изменят и допълват. Предложената разпоредбата на чл. 13. ал. 2, т. 3 от Законопроекта предвижда при превоз на стоки с висок фискален риск, който започва и завършва на територията на страната продавачът/доставчикът да декларира предварително данни за всеки отделен превоз на стоки преди започването на превоза с транспортно средство, както и получателят/купувачът да потвърждава получаването на стоката след пристигането й на място на получаване/разтоварване.

     Считаме че предложените изменения са нецелесъобразни, несъобразени с всички особености на сектора и нуждите на бизнеса, изготвени при липса на обективен анализ и обсъждане със заинтересованите страни и  за негативните последици от тяхното приемане върху дейността на всички, засегнати участници по веригата на доставките и реализацията на стоките с висок фискален риск.

      Заявяваме че изцяло подкрепяме изложените аргументи в Становището на работодателските организации от ХВП. В подкрепа на това излагаме и  наши мотиви:

  1. Поради особеностите на организацията на производството и логистиката повечето от предприятията на ХВП, в частта свързани с измененията  ще наложи промени в организацията на труда. Ще се премине на 3-сменен, седем дневен режим на работа с полагане на нощен труд. Труд който ще затрудни още повече намирането на и без това липсващ квалифициран персонал.
  2. Назначените на тези позиции хора, особено в нощните смени няма да бъдат напълно натоварени, тъй като дейността им ще е твърде ограничена.
  1. Предлаганите промени са свързани с допълнителни разходи за работодателите, произтичащи  от  вероятни промени в хардуерните и  софтуерни продукти, а и с квалификация на служители.  За големите предприятия преодоляването на тези проблеми ще е по лесно. Не така стоят нещата в малките и средни предприятия, особено в региони, където ще е невъзможно наемането на подходящи кадри.     
  2. Натоварването не само на преработвателните предприятия, но и производителите на суровини и търговците на стоки с висок фискален риск с допълнителни административни тежести ще постави българските оператори в неравно поставено положение.

    В заключение  решаването на посочените проблеми в настоящото становище и в становището на работодателските организации изисква допълнителни  инвестиции,  усложнени условия в работата на фирмите и в крайна сметка ще доведе до  увеличаване на  цените на стоките от първа необходимост.

     Предлагаме да се проведе допълнителна дискусия по предлаганите промени в ДОПК, с оглед да бъдат отчетени интересите на всички заинтересовани страни – държава- работодатели- хора на наемния труд.

 

    

                                                                                                                

                                                                        Доц. д-р Славчо Петров

                                                                        Председател на ФНСОХП

 

 

04 декември 2018 г. 11:34:22 ч.
AMB

Становище на 9 организации от ХВП

Становището на Асоциация на месопреработвателите в България, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, Съюз по хранителна промишленост към ФНТС, Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България, Съюз на птицевъдите в България, Национална асоциация на млекопреработвателите, Асоциация на индустриалното свиневъдство в България и Сдружение „Храни и напитки България“  се намира тук:

https://www.amb-bg.com/language/bg/uploads/files/documents__0/document__84fbf415ffa481ba9adfc72224a5eb3b.pdf

 

04 декември 2018 г. 14:00:03 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

БСК подкрепа позицията на браншовите организации от хранително-питейната индустрия:

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/24886/

Становището на организациите от хранително-питейната индустрия е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/uploads/files/positions/pismo%20zn%20dopk%203-12-2018-merged.pdf

05 декември 2018 г. 09:00:15 ч.
Евгени Руйков

Становище на Институт на професионалните счетоводители в Българи (ИПСБ)

Становището на ИПСБ е публикувано на интернет страницата на Института: 

https://ipsb.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb/