Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-433 от 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 26 от 2017 г.)

Актуалните въпроси, свързани с противодействието на тероризма, налагат промяна и подобряване на сега действащия модел на професионално обучение на служителите от Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ). Към видовете подготовки от професионалното обучение по месторабота се добавя нов вид подготовка - тактическа подготовка, с която се надграждат качествата и уменията, необходими на държавните служители от СОБТ за изпълнение на служебните им задължения. В тази връзка в проекта се предлага при провеждането на професионалното обучение по месторабота за служителите от СОБТ, то да включва и тактическа подготовка. Тактическата подготовка ще се провежда в установеното за СОБТ работно време за не по-малко от 8 часа месечно.


Дата на откриване: 7.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари