Обществени консултации

Проект на Наредба за единните изисквания за коригирането на застрахователната премия, в зависимост от поведението на водача на моторното превозно средство, покрито от застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомоби

С оглед големия брой пътнотранспортни произшествия, които са довели до висок брой смъртни случаи, както и множество ранени лица, в следствие на пътни нарушения, извършени с моторни превозни средства, бяха заложени мерки за ограничаване на тези тенденции. Така с приемането на Кодекса за застраховането и влизането му в сила на 01.01.2016 г., в чл. 490, ал. 5 бе предвидено, че застрахователната премия по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите се коригира от застрахователя съгласно единни изисквания за коригиране на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и/или причинените щети (система "бонус-малус"). Единните изисквания, както и редът и условията за тяхното прилагане се определят със съвместна наредба на комисията, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като при изработването й се взема предвид и становището на Гаранционния фонд. С проекта на наредба се цели създаването на механизъм, който да доведе до посправедливо разпределение на застрахователната премия между лицата, които сключват застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, като лицата, които имат безрисково поведение ще бъдат стимулирани за сметка на лицата с рисково поведение. Заедно с това се цели да се гарантира финансовата стабилност на системата, като режимът нито да води до събиране на по-високи средни премии от пазара, нито да способства за намаляване на тези средни премии, с което да се застраши платежоспособността на застрахователния пазар като цяло. Крайната и най-съществена цел е да се създадат условия за намаляване на пътнотранспортни произшествия и особено на тежките от тях, които водят до загуба на човешки живот или трайно инвалидизиране и по този начин да бъдат предотвратени както лични страдания на жертвите на такива произшествия и техните близки, така и да бъдат ограничени вредите за държавата и обществото.


Дата на откриване: 9.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 ноември 2018 г. 15:50:22 ч.
kkolev

Мнение от заинтересован гражданин и водач на МПС

Защо държавата просто не осигури достъп до електронното досие на всеки шофьор и МПС за лицензирани застрахователи, и да ги остави сами да изчисляват тарифите си?

Големите застрахователни дружества (особено клонове на чужди) със сигурност имат методика за оценка на риска, или могат да си платят за изработването на такава, обоснована с актюерски изчисления. Когото преценят за нискорисков клиент, ще се конкурират да му дадат добри оферти. А когото преценят за рисков - нека му определят и 1000 лева премия, а даже и съвсем да му откажат да го застраховат.

Случаи като с "Олимпик", които са готови да вземат от всеки 200 лева, ако ще да е сгазил човек преди това или да има на негово име 20 коли, които правят нарушения из Румъния и Европа, ще се решат на пазарен принцип с фалит на подобни застрахователи. Само е нужно надзорът да ги следи като наближи да фалират и да ги затваря навреме.

Такава пазарна система би била много по-справедлива и ефективна от административно определени проценти бонус-малус. Тя би била най-близа до доказаните практики в другите европейски държави, където застрахователните дружества с десетилетия опит в тази сфера и със съответния софтуер и модели за оценка на риска определят премията според години, стаж, точки в книжката, семеен статус и деца, модел на управляваното МПС, и т.н. но не и според нарушенията на предишни водачи на застрахованото МПС.

09 ноември 2018 г. 19:45:00 ч.
kopeledivo

Правилно...

Нека да попитам тези,които отричат предложеното така...Едно МПС е регистрирано на името на физическо  лице , което непритежава СУМПС.МПС извършва нарушение и наказанието/ глоба/ се издава на собственика.Той не се открина на постоянният си адрес и  наказанието остава ...неплатено...?! Знаете ли колко са такива случаите и защо"мутрите и бизнесмените"...изпилзват тази вратичка в закона...?!Ето затова е необходимо  и ...автомобила да се използва като средство за принуда на нередовните и вечните нарушители на ЗДвП...

09 ноември 2018 г. 19:46:58 ч.
kopeledivo

Правилно...

Нека да попитам тези,които отричат предложеното така...Едно МПС е регистрирано на името на физическо  лице , което непритежава СУМПС.МПС извършва нарушение и наказанието/ глоба/ се издава на собственика.Той не се открина на постоянният си адрес и  наказанието остава ...неплатено...?! Знаете ли колко са такива случаите и защо"мутрите и бизнесмените"...използват тази вратичка в закона...?!Ето затова е необходимо  и ...автомобила да се използва като средство за принуда на нередовните и вечните нарушители на ЗДвП...

16 ноември 2018 г. 08:02:35 ч.
nenchosp

Смехотворна наредба

С тази наредба станахте за смях и писаха вицове за вас. Подобно на промените за данъците за стари коли в ЗКПО, и тези новости ще направят следното:

 

Голяма част от колите ще станат "парични капани" и ще бъдат бракувани. Това са колите над 100 коня, както и колите на "провинили" се водачи, със забележителните провинения "превишение на скорост" например. Такива коли ще бъдат продавани на безимотни социално-слаби, и ще продължат да се карат. Наредбата е цялостен тормоз!