Обществени консултации

Проект на изменение и допълнение на Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

Изготвеният проект за изменение и допълнение на Наредба № 16-437 от 04.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори е с цел прецизиране на съществуващите разпоредби, отнасящи се до осъществяване на контрол на външнотърговски и производствени дейности с такива вещества. Предвижда се заличаване на текстове относно поддържан публичен регистър на лицата регистрирани по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекусрори предвид промените в международната обстановка и нарастващата заплаха от атаки. В резултат ще бъде постиганото еднозначно тълкуване на текстовете.


Дата на откриване: 13.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 12.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари