Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

1. Текстовете се привеждат в съответствие с разпоредбите на Закона за автомобилните превози и неговите последни изменения и допълнения във връзка с изискването общинските съвети да определят максималния размер на цените за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на съответната община.

Тъй като потребителите не винаги са способни да преценят в конкретния момент качеството и цената на предлаганата услуга и да направят своя избор, регулацията на цените за предоставянето на таксиметрови услуги чрез определянето на максималните им размери ще доведе до защита на правата, както на българските, така и на европейските и чуждестранни граждани, потребители на услугата.
2. Въвежда се нова тарифа при извършването на таксиметров превоз - цена за един километър пробег извън населено място. Към настоящия момент при наемане от страна на пътника на таксиметров автомобил за превоз от едно до друго населено място, водача изисква от пътника да заплати и обратния курс, който в действителност е празен. По този начин, чрез въвеждането на тарифа за един километър пробег извън населено място ще се разреши съществуващия проблем.
3. С цел опазване на околната среда и стимулиране използването на екологично чисти автомобили в проекта на наредба е предвидено когато превозното средство, с което си извършва таксиметров превоз на пътници е хибридно или се задвижва изключително с електрически двигател, то да бъде трайно боядисано в зелен цвят. Тази разпоредба ще се прилага за автомобилите, вписани в списъка към удостоверението за регистрация на превозвача, след влизане в сила на наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 34.
 
Лице за контакт:
Цветелина Илиева – държавен експерт в отдел ЕВМД, ИА АА,
Тел: 02/9308881


Дата на откриване: 19.8.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.9.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари