Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

 

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) са свързани с привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 88 от 2018 г.), с които се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

 

Основните промени са:

 

- Създава се ред за предоставяне на месечните помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца и се регламентира обмена на информация между ангажираните институции.

 

- Облекчава се достъпът до получаване на семейни помощи и се намалява административната тежест за семействата.

 

- Синхронизират се разпоредби от ППЗСПД с действащите разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо образование.


Дата на откриване: 13.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари