Обществени консултации

Проект ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки

С оглед на необходимостта от прецизиране на някои от разпоредбите на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата) са предвидени следните  допълнения:

С предложените с проекта на постановление на Министерския съвет промени в наредбата се въвежда изискване към лабораториите, които подават заявление за включване в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за представя пред регулаторния орган – Държавна комисия по хазарта (ДКХ) на приложенията към сертификатите за акредитация. По този начин акредитираните лаборатории безспорно ще доказват своята компетентност по отношение на изпитването на игралното оборудване и игралния софтуер на комуникационно оборудване.

В проекта е предвидено в документа, за изпитването на игралното оборудване и игралния софтуер от акредитираните лаборатории, който се прилага към подаденото заявление до ДКХ, да се съдържа заключение, от коeто да е видно, че игралното оборудване и игрален софтуер са преминали изпитването и изпълняват техническите изисквания приети от ДКХ на основание чл. 22,  ал. 1, т. 7 от ЗХ. Предложените промени целят да се гарантира, че ще бъдат утвърждавани за експлоатация игрално оборудване и игрален софтуер, отговарящ на техническите изисквания приети от ДКХ.

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail:

taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 13.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари