Обществени консултации

Изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г.

 за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища

 

Целта на предложените промени е синхронизиране и прецизиране на разпоредбите в Наредбата за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища така, че нормативният акт да бъде изцяло съобразен с промените в Закона за пътищата (ЗП) и по-конкретно с регламентацията относно издаването на безплатните годишни електронни винетки. С предложените промени се цели също така подобряване на ефикасността на процеса по обмен на информация и същевременно контрола над предоставените електронни винетки. 

Проектът е разработен в изпълнение на дадените правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика на основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата.

 


Дата на откриване: 20.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 ноември 2018 г. 06:44:31 ч.
asene

Прилагане на копие на Протокол от ТЕЛК/НЕЛК

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с приложеният проект на Н-19 ще си позволя само един коментар/предложение:

Защо лицата подаваши заявление по тази Наредба до 31.03.2019г. следва да представят копие от Протокол на ТЕЛК/НЕЛК, след това само да записват номера му, а по друг проект обсъждан в момента Правилник за прилагане на Закона за семейните помощи за деца чл. 30а реално протоколът може да не се прилага, ако е наличен в ДСП още от 01.01.2019г., когато влиза в сила този ПП.

Така или иначе още днес информацията за протоколите на ТЕЛК/НЕЛК е налична в съответните ДСП и за първото тримесечие ще е ненужно административно натоварване за лицата с увреждане и то само по тази Наредба.

Поздрави,

Асен Михалков