Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

Публикуван е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Предложените промени в чл. 35 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация са свързани с въвеждане на изискване докладите към проектите на актове, внасяни за разглеждане в Министерския съвет, да съдържат и финансови разчети за необходимите разходи, трансфери и други плащания и мотиви към тях,  както и прецизиране на понятието „въздействие върху държавния бюджет“.

 

Отговорна дирекция:

 „Държавни разходи“

E-mail:

state.expend@minfin.bg

 


Дата на откриване: 20.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 20.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари