Обществени консултации

Проект на Наредба на МЗХГ за изменение на Наредба № 16 от 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалата (S)EUROP

 

 

С проекта на Наредба се предвижда премахване на задължението всяка година обучаващите институции да организират опреснителни курсове за класификатори, които не са практикували класификация в продължение на една година. Практиката показва, че действащите класификатори са постоянно работещи в кланиците, поради което се наблюдава отпадане на необходимостта от ежегодното провеждане на курсове. Вместо това се предлага разпоредба, която дава възможност при непрактикуване на  класификация на кланични трупове в продължение на пет години, класификаторите да заявят желание за организиране на опреснителен курс от обучаващите институции. Допълнително тази промяна ще доведе до облекчаване на бизнеса и гражданите, както и до намаляване на административната тежест.

В преходните и заключителни разпоредби на проекта се предвиждат и промени в 13 наредби, във връзка с т. 4 от Решение на 44-то Народно събрание (обн. ДВ, бр. 37 от 2017 г.) за приемане на структура на Министерския съвет, с което Министерството на земеделието и храните е преобразувано в Министерство на земеделието, храните и горите.

 

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Животновъдство“, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 yilieva@mzh.government.bg  

 


Дата на откриване: 22.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари