Обществени консултации

Проект на наредба за условията и реда за проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за условията и реда за проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1  от Закона за енергийна ефективност. С проекта е регламентиран и редът за проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации по чл. 51, ал. 1 от закона, както и условията за изготвяне на оценка на енергийните спестявания и редът за създаване, поддържане и ползване на базата данни по чл. 52 от Закона за енергийната ефективност.

Проектът на наредба е разработен на основание чл. 56 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

В текста на документа е регламентирано съдържанието на проверката за енергийната ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради. Разработени са приложения с образци на доклади, отразяващи обхвата и съдържанието на проверката за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли и на климатичните инсталации в сгради.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.


Дата на откриване: 26.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 27.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари