Обществени консултации

Обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на туризма

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на туризма.

В съответствие с чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на Постановление, заедно с доклада и предварителната оценка на въздействието, се публикава за обществено обсъждане на интернет страницата на МТ и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за срок от 14 дни, с оглед необходимостта от изпълнение на задължението по §3 от Заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи за привеждане на структурата на Инспектората в съответствие с чл. 6, ал. 3 от същата в срок до 01.01.2019 г.


Дата на откриване: 27.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 11.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари