Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС) въвежда изискванията на:

 

І. Решение № 560 от 29.07.2010 г. на Министерски  съвет за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация  на държавната администрация.

 

ІІ.  Чл. 31 от Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации

 

ІІІ.  Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)

 

ІV. Ревизираните Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС и  Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)


Дата на откриване: 30.8.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 12.9.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари