Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“

Професията „Екскурзовод“ е регламентирана в професионално направление 812 „Пътувания, туризъм и свободно време“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

За осъществяването на професионалното образование и обучение по професията министърът на образованието и науката определя с настоящата наредба държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Екскурзовод“.

С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, имащи право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 30.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 декември 2018 г. 08:04:34 ч.
dan4e_3

Завишаване на образователния стандарт за придобиването на квалификация по професията „Екскурзовод“

Знаещи и незнаещи работят като екскурзоводи. Понякога от беседите им се раждатат такива "шедьоври", че човек не знае да се смее ли, да плаче ли.  Истинските можещи, за съжаление,  попадат под един знаменател с лъжливите. А външният им вид понякога е потресающ: от "фолк певица" до "прошляк". Гилдията трябва да се включи по-активно в общественото обсъждане!