Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Химик - технолог“

Професията „Химик - технолог“ е регламентирана в професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

За осъществяването на професионалното образование и обучение по професията министърът на образованието и науката определя с настоящата наредба държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по професията „Химик - технолог“.

С наредбата се определят единните изисквания, необходими за упражняване на професията, които са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Химик - технолог“ се издава на основание чл. 22, ал. 6, във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 30.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари