Обществени консултации

Проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.

 

Анкетирането на земеделските стопанства започва на 1 септември 2020 г. и приключва на 18 декември 2020 г. До 18 септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьор чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.

С провеждането на преброяване в страната ще се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, за юридическия статут, за използването на земеделската земя, за отглежданите селскостопански животни, за работната сила и други доходоносни дейности на стопанството, за биологичното земеделие, за сградите за животни и управление на оборския тор и други характеристики.

 

 

 Отговорна структура:

 Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“,  

 МЗХГ  

 Електронен адрес:

 AGrostat@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 30.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 30.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари