Обществени консултации

Прект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните

С предлаганите промени се цели увеличаване на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР и лицата, работещи по трудово правоотношение, следствие на което и постигане на по-високи резултати при изпълнение на дейностите на МВР и стимулиране продължителността на работа във ведомството.


Дата на откриване: 30.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 ноември 2018 г. 20:22:20 ч.
Пенчо

Нека увеличението да е с еднаква сума за всички.

Защо не увеличихте на всички, освен т.н. преобразуваните, заплатите с еднаква сума? Сега разликата между служителите със средно образование и тези с висше, ще стане още по-голяма.

 

01 декември 2018 г. 18:07:26 ч.
Edin it mnogoto

Обективно най правилното разпределение

Обективно погледнато най- справедливото и правилно решение. Необходимо е запазването на и без това намалената разлика в заплащането на различните позиции. Разбирам, че някои колеги искат да вземат повече пари от директора си или с разлика 50лв, но просто не е нормално.

05 декември 2018 г. 17:09:25 ч.
Ivo

Главен разследващ

Защо все още съществува "главен разследващ полицай" при положение, че вече навсякъде има началник сектор Разследване, и същият ще взема заплата равна на началник сектор, без да има никакви отговорности, и по-голяма заплата от началниците на районни управления

07 декември 2018 г. 11:36:22 ч.
PAKS

Предложения по НЗСДА

Предложеният за обсъждане проект на НЗСДА значително е подобрил документа, особено в частта на „матрицата“ на заплатите и максималните проценти за увеличение н ОМЗ.

Възразявам по текста на чл.14, ал. 2, т. 2. Това уеднаквяване на увеличенията ще включи със сериозна тежест размерът на получаваната заплата в определяне на размера на увеличението й. Въпреки създадените възможности за еднократно намаляване на драстичните разлики в ОМЗ на служители на еднакви длъжности, те няма да могат да се заличат, а с  еднаквите увеличения при еднакви оценки ще продължат да се задълбочават.

Предлагам в § 4 от ПЗР на наредбата да се добави текст , който да разпореди назначените служители по реда на ПМС № 66 от 1996 г. да се назначават по реда на чл.107 а от КТ, като техните заплати да се определят по реда на НЗСДА. в противен случай със заплата от 560 ведно с допълнителните възнаграждения за клас тези служители ще имат по-високи заплати от много експерти в основня щат на администрацията.

 

 

12 декември 2018 г. 10:09:09 ч.
mhristov

От името на голяма група служители

Чудесен проект на наредбата. Напълно справедливо и обективно разпределяне на средствата. Точно както беше обещано! 

14 декември 2018 г. 15:12:14 ч.
misho99

Пропусната длъжност

Проектът на наредба е добър. Прави ми впечатление, че в Матрицата за лица, работещи по трудово правоотношение липсва длъжността "началник отдел", при положение, че има "директор", "заместник директор", "началник сектор", дори "началник група, т.е. всички възможни ръководни длъжности. По закон администрацията е структурирана в дирекции и отдели. Затова си мисля, че става въпрос за технически пропуск.