Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 93 от 201

Целта на проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-1415 от 2015 г. е актуализиране и привеждане в съответствие със законовата и подзаконовата нормативна уредба, относима към материята, както и подобряване ефективността и оперативността на работа с други държавни органи.


Дата на откриване: 30.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари