Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

 

С предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се цели да бъдат решени определени въпроси свързани с актуалната епизоотична обстановка по отношение на болестите Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни и Инфлуенца по птиците, които периодично се появяват на различни места в страната.

Промените имат за цел опазване на здравето на животните и хората в Република България, както и за свободното движение на животни и животински продукти на територията на държавите членки на Европейския съюз. 

     

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

 Електронен адрес:

 RRankova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 4.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.1.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 декември 2018 г. 20:04:41 ч.
Детелина

Закон за ветеринарномедицинска дейност

Категорично съм против изменението.Достатъчно е всеки да си свърши работата качествено и съм сигурна,че няма да се налага поголовното избиване на добитъка.При прекрасен климат и условия за животновъдство които имаме,не искам да се внася месо отвън.

21 декември 2018 г. 21:31:29 ч.
Колева

Официалният контрол ще се превърне в официален произвол!

Тези промени, спретнати набързо в ЗИД на ЗВД, се правят не в полза на хората, които  са пряко засегнати – ветеринарните специалисти и животновъдите, не дори в обществена полза, а единствено и само, заради чиновниците в БАБХ!!! Скандално е!

Да променяш закон, поради конюнктурни съображения и то след като си извършил оспорими действия, които са възмутили цялото общество е недопустимо!

За никого не е тайна, че тези промени МЗХ и БАБХ подготвиха вследствие на  ситуацията с така наречената чума по ДПЖ в Странджа. Обществото бе скандализирано, заради избиването на хиляди ЗДРАВИ животни без доказана болест, която да налага това. Единствено и само на база „протоколи” от изследвания – БЕЗ клинична картина, БЕЗ патология, БЕЗ  посочен източник на зараза, БЕЗ изолиран и типизиран вирус !!!

Затова категорично не трябва да бъдат допуснати предвидените промени в чл.117 ал.1 и чл.140, нови ал.3 и ал.4, с които ще се разпорежда ПРЕВАНТИВНО КЛАНЕ, и то само при СЪМНЕНИЕ за болест, наречено „при опасност от възникване”?! А в мотивите е записано – „КАТО ПРЕДПАЗНА МЯРКА”?!!! Това ще „отвори вратата” на саморазправата  и ще развърже ръцете на чиновниците от БАБХ и ОДБХ за въвеждане на абсолютен произвол в действията им. Като резултатът неминуемо ще бъде - унищожаване на животновъдството в България.

В мотивите към ЗИД на ЗВД още ясно личи, че намеренията за промени в официалния контрол не са продиктувани от ветеринарномедицински съображения, при доказана болест, а единствено и само за улеснение на чиновниците – „Понастоящем е възможно да бъде предприето убиване на животни от такива обекти само след потвърждение на наличие на инфекция.Естествено, че след потвърждение на инфекция, защото другото е престъпление - да убиваш здрави животни, заради съмнение?! И ако оправданието е, че тези намерения са продиктувани, заради АЧС и заради животните в „задния двор”, то не следва да бъде уважено, защото АЧС се „очаква” отдавна и финансирането за „борба” с тази болест също е отколешен факт! Инфлуенцата по птиците също не е от вчера в България. Сега ли се сетиха?! Никой вече не вярва на БАБХ! Не може, заради прецедента, създаден от действията на БАБХ, по отношение на ЧДПЖ, да се иска промяна в закон, с което на практика ще бъде отворена „кутията на Пандора” за българското животновъдство!

Промените в чл.142 ал.1 и новият чл.421а са предложени единствено и само, за да се довърши саморазправата с всеки дръзнал да се усъмни в действията на БАБХ. И поводът за тези промени е „ЧДПЖ в Странджа”, където вече шести месец има животни, за които е издадена заповед за унищожаването им, заради УЖ наличие на болест и обявено „огнище”. Животните са живи и здрави, без никакви симптоми на чума, но стоят затворени, което е издевателство, както върху тях, така и върху стопаните им. Въпреки това, БАБХ не отменят заповедта си, а изискват промени в ЗВД, с които „да си измият ръцете” за създаденото от тях безобразие на гърба на стопаните. И това не е тайна, защото намеренията за промени в закона, поради създалата се ситуация в Странджа, бяха ясно оповестени от зам. министъра на МЗХ в негови интервюта още в края на август и началото на септември. И не само от него.

Чл.1 на Закона за ветеринаромедицинската дейност гласи:

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването, управлението и контрола на ветеринарномедицинската дейност, и въвежда принципите на ветеринарното законодателство на Европейския съюз и Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ).”

Така предложените промени със ЗИД на ЗВД категорично не съответстват на принципите на OIE за здравеопазване на животните и ако България има претенциите да бъде коректен партньор на тази организация, тези промени в законодателството ни не трябва да бъдат допускани! Официалният контрол ще се превърне в официален произвол!

Предложения, предвид посочените мотиви:

- Да отпаднат предвижданите промени в чл.117 ал.1, чл.140, нови ал.3 и ал.4, чл.142 ал.1, чл. 421а нов, т.126 нова от ДР

- Единствената промяна, която следва да се направи в ЗВД е отпадането на ал.7 на чл.47, тъй като не дава възможност да се обжалват заповедите на директора на БАБХ, с което се нарушават граждански права и това лесно може да бъде доказано в международен съд.

03 януари 2019 г. 15:44:15 ч.
Malvina

Поредните лобистки и антибългарски промени!

Поредните скандални промени, като започнем с това, че контролът за спазването на правилата, се дава в ръцете на БАБХ, самите които нарушават съдебни решения и чиито решения не могат да бъдат обжалвани. В демокрация или диктатура живеем? 

Според член 117 (1), въвеждането на т.15, превантивно клане звучи като това, че собствениците на животни ще бъдат изнудвани ги колят по "профилактични" причини, освен по диагностични причини. Това според мен отваря възможност за огромни злоупотреби от страна на правоприлагащия орган, който става ясно в по-нататъшни членове, отново е БАБХ. 

Според предложените изменения на чл. 142, става ясно, че всяко несъгласие с изпълнителния директор на БАБХ, ще води и до икономически последствия за собствениците, не само, че няма да се изплащат обезщетения, а и ще се налага глоби (чл.421а). Отново се питам в демокрация или някаква диктатура живеем? Въпросът ми е риторичен. 

На мен тези предложени промени ми звучат като абсолютно лобистки, чрез които може да се наказват стопанства извън тези на "нашите" хора, същевременно, може да се ползва от чуждестранна конкуренция. Създава предпоставки за заличаване на малките стопанства, за сметка на "правилните" и големи. Създава предпоставки за диктатура на изпълнителния директор на БАБХ, чиито решения не само не могат да се обжалват, ами му се дават допълнителни правомощия. Дали тези набързо скалъпени промени, не са опит да се прикрие едно огромно фиаско на БАБХ и управляващи, на което станахме свидетели в края на лятото. Виждаме, че овцете в стадо, което според изпълнителния директор на БАБХ трябваше да се унищожи заради две положителни проби на кози в стадо само от овце (!!!!), не само, че не умряха, ами и вече раждат агънца. За мен това е цялата причина да се предлагат промените, да се смаже всяка съпротива и да бъдат унищожени малките и достойни животновъди! 

03 януари 2019 г. 18:18:53 ч.
Христова

Удължете времето за обществената консултация, ако обичате!

Удължете срока за обществена консултация! Да пуснете законопроект за обсъждане по време на Коледните и Новогодишни Празници означава единствено, че проектът ви е трагичен, измененията изключително вредни и искате да мине незабелязано от заинтересованите страни! Авторитета на БАБХ се срина до самото дъно, заради безотговорното избиване на здрави животни, фалшифицирани резултати, объркана и невярна информация и неадекватно поведение! Резултатите послужили за основание за избиване на животните бяха от лаборатория, която не е акредитирана да прави изследванията, но за това пък беше "повишена" в референтна с обикновена заповед. Такова чудо светът не познава! Все едно да обявите за професор със заповед, някой без основно образование!

Ако обичате качете сравнителната таблица на измененията  в тяхната цялост - стар и нов текст, за да могат хората да видят промените, а не да губят часове за да разберат какво искате да правите!  

03 януари 2019 г. 19:18:22 ч.
Димитрина Иванова

Закон за ветеринарномедицинска дейност-за развиване на животновъдството или за унищожаването му?!

ЗВМД със сигурност има нужда от реконструкция, но промените в чл.117 и чл.140 будят недоумение и  липса на каквато и да е аргументация. Терминът „ПРЕВАНТИВНО КЛАНЕ“ особено при домашно отглеждани животни, клони повече към  узаконяване на подхода за унищожаване на препитанието на  семейства и малки ферми в неразвити селскостопански райони.При въвеждането на този термин и по- нататъшното му използване на унищожаване на животни, трябва да се вземе в предвид   равнопоставеността между  личното и частното  и институциите упражняващи контрола, имайки в предвид  действията на БАБХ в едно с МЗХ по скорошните случаи относно африканската чума по свинете и чумата по овце и кози.Бяхме свидетели на безпрецедентни  мерки и неоснователно и непрофесионално отношение към болестите по животните, които се основаваха на спорни проби, недоказани, и от българска лаборатория без  акредитация.Без ясно доказване останаха и пробите изследвани във френската лаборатория, която излезе със становище, че не е възможно да даде информация относно източника на взетите проби с което по безспорен начин да бъде доказано от кои стада са взети.Избиването на стада без ясно доказан произход на зараза, без проява на клинична картина  и без доказана проба  и въвеждането на „Санитарно клане“ , на основание съмнение е проява на слабост и липса на воля за  решаване на реалните проблеми –липса на информираност,липса на адекватни профилактични програми, липса на професионалисти на „терен“,липса на контрол на вноса на животни и техните продукти / след обявяване на африканска чума по свинете в големите вериги месеци наред се предлагаше „прясно“ свинско месо от Румъния./,прозрачни  процедури и актуална информация за предприеманите мерки за възникналите болести и т.н. Въвеждането на „санитарно клане“ е неприемливо,  докато не се начертае точна рамка на  възможностите, при които то ще се предприема, тъй като доста грубо се жонглира с термина  „унищожаване на животните в стопанството“, което според зависи кому е угодно се използва за една ферма, за един двор или за едно село, което според европейски регламент е в разрез с законовата уредба.

Да не забравяме,че закона за ВМД трябва да служи за запазване на живота и здравето на животните и хората, а не за обслужване на частни интереси.Категорично съм против даденото становище „за оценка на въздействието“, в него от една страна се признава,че не разполага с информация за малки частни стопанства и „тип заден“ двор, а от друга страна се заявява че няма да окаже въздействие върху частни и малки стопани. Посоката , в която трябва да се работи е подпомагане на малките и частните стопанства, тъй като статистиката в последните години е красноречива- над 6 000 фалирали дребни фермери, внос на местни и млечни продукти с голям превес над износа и то от трети страни……

03 януари 2019 г. 22:56:32 ч.
Azprokletnikat

Поздравявам майките на нашите ръководители

С предложеният законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се цели да бъдат решени определени въпроси, свързани с вашето неадекватно, компрометирано, абсолютно жалко и податливо на корупция съществуване! Осигурявате си комфорт за да извършвате безпрепятствено унищожаването на поминъка на хората, а респ. и на самите хора. Цяла България стана свидетел на престъпленията ви! Измислени болести, измислени проби и резултати, липсваща акредитация, фалшиви и компрометирани протоколи, в почти всеки документ има разминаване, във всяко изказване данните се различават, усвоени милиони и подписани ОП-та с едни и същи фирми.Жалки сте и смешни! Ако целите още по-големи размирици, действайте!

04 януари 2019 г. 00:03:17 ч.
Ekaterina Dimova

Да не се приемат промените в този им вид и да обсъждат за по-дълъг срок и с повече специалисти и

Категорично предлаганите промени ще имат негативен ефект върху ветеринаромедецинскта дейност  и земеделието в България  . Недопустимо е  БАХБ да действа като орган отделен от МЗХ   ,предложението за това е в нарушение е нормите   .  Не може да се прилага мярка "превантивни клане"  на здрави животни без нужда и без основание  . Хранителният ресуср на една държава е изключително важен не само като икономически отрасъл , но и като елемент на националната сигурност  , предлаганите промени са вредни и създават  удобна ситуация  и правомощия без  носене на съответната отговорност  за унищожаване на хранителен ресурс     . Моля промените да не с еприемат в този им вид , д аотпадне мярка превантивно клане  , не с а издържани и  част от другите предложени мерки  . Проекта следва да бъде върнат  и подложен на по-дълъг срок  и на широко обществено обсъждане и консултации и със специалисти ветеринарна медицина и    жовотновъди и засегната общественост  .  така предложените промени имат ще  по -скоро вреден  ефект  и върху животните и върху хората и обществото     .

04 януари 2019 г. 09:01:51 ч.
merilong1960

Спиране на промените в този си вид и даване възможност за обсъждане , а не набързо вкарани промени.

Против съм превантивно избиването на животни след като не е доказано с документи от акредитирана лаборатория заболяването.Силно съм притеснена от нарушаването на закона за собствеността на стопаните, които трябва да бъдат обезщетени преди пристъпване на унищожаването на тяхната собственост-животните.Нарушава се конституционното им право на частна собственост,.Трагично е обезл'дяването на селата, а вие вместо да спомогнете на  малките стопани да се заселят, ги прогонвате и малкото останали,като действиятави са по страшни и от наглите набези на крадците, и искате и узаконяването на това .Излиза, че в България е по безвредно и безопасно  да се отглежда канабис от колкото  животни,след като искате да се криминализира отглеждането на нерегистрирани животни.

04 януари 2019 г. 09:22:43 ч.
Вили Христова

Христова

БАБХ няма авторитет в обществото и затова каквито и да е изменения няма да доведат до очакван добър резултат. Категорично ПРОТИВ ПРЕВАНТИВНО КЛАНЕ НА ЖИВОТНИ ! Категорично против  мерки за евтаназция без възможност в съд да се обжалват заповедите за прилагането им! Законотворчеството е сложна дейност, Моля практикувайте я внимателно

04 януари 2019 г. 10:39:21 ч.
rumenbov

против измененията в закона за ветеринаромедицинска дейност и удължаване на времето за обществено об

   Една страна,с древни традиции в животновъдството,не бива да допуска такова престъпно отношение към отрасъла.Против съм превантивното клане на животни,без надеждно доказване на заболяване,потвърдено,от повече от един източник.

 Единствената предпазна мярка е,да се отървем ,от хора склонни към лобизъм и корупция,да съсипват един отрасъл,който при добра нормативна база,би могъл,да е един от най-печелившите за страната и един доходен поминък за населението.

04 януари 2019 г. 12:01:17 ч.
Simantro

Узаконяване на еднолични престъпни решения

С тези промени се цели узаконяване на еднолични престъпни решения против интересите на българското общество.

Стиска ли на управляващите да направят широко обществено обсъждане на фона на вече явната липса на заболяване и наличието на унищожени животни и поминък?

Промените няма да получат подкрепа сред хората, но в разрез с демократичните принципи, вероятно без много шум ще бъдат въведени. 

 

04 януари 2019 г. 12:48:24 ч.
Boianova

Това го знаем отдавна

Няма животни - няма проблем!!

04 януари 2019 г. 17:44:43 ч.
kirilkostov

Оставка на ръководството на БАБХ и пълна ревизия на дейността им!

Нямам думи от възмущение как постъпиха БАБХ в Странджа. Нито доказаха чума, нито имаше болни животни, нито показаха адекватни проби. Но избиха животните на хората и оказаха тормоз над производители като Ани Тодорова от Болярово, която се въпротиви на произвола им.

Само потърсете в гугъл БАБХ избиване на животни и гледайте още от 2016 година какви ги вършат тези. Уж агенция по храните, а избиват и декоративни папагали, коне и какво ли още не.

Дамян Илиев, вън и после на прокуратура!

Докога смятате, че ще ви търпим? Вашите заплати са от нашите данъци. Дължите ни пълен отчет за дейността си, вие сте тези, които трябва да се съобразявате с нас, а не обратното.

Ако се изживявате като феодали, вземете прочетете учебниците как са приключвали феодалните общества - с революция! Това ли искате?

Оставка на Дамян Илиев и стоп на този безумен закон!

04 януари 2019 г. 20:00:41 ч.
Росица 333

Против промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Категорично съм против промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, тъй като това ще проправи път за своеволие и безнаказаност. Настоявам да бъде удължен срока за обсъждане!

04 януари 2019 г. 20:24:25 ч.
d1256

Относно промените ...

1. Против съм предвидените промени за ПРЕВАНТИВНО КЛАНЕ.

БАБХ и МЗГ СРИНАХА доверието на народа към тях. С действията си, с предвидените промени, КОПАЯТ ДЪНОТО. Явно народа, не просто едни там животновъди, не значи нищо тях. Държавата се тресе от корупционни скандали, в същото време се променя закон, с цел да се превърне в оръжие срещу българските граждани???...

2. Промени са нужни, да. Като отпадането на ал.7 на чл.47 от ЗВД, който не дава възможност да се обжалват заповедите на директора на БАБХ. С това се нарушават гражданските права, което лесно може да бъде доказано в международен съд.

Времето на обсъждане на каквито и да е промени за този закон, трябва да се удължи, а не да обхваща в голямата си част празници, като в случая.

3. Съгласна съм с предложението от коментарите по-горе, за "сравнителна таблица на измененията в тяхната цялост - стар и нов текст, за да могат хората да видят промените, а не да губят часове, за да разберат какво искате да правите!"

4. Докога БАБХ и МЗГ ще се държат като вредители на народа, а не каквито са - служители на народа? И да, "Оставка на ръководството на БАБХ и пълна ревизия на дейността им" е най-малкото ... след Сриването на Доверието на народа към тях.

5. Помислете по въпроса, как хубавото българско месо и млечни продукти да се продават по българските магазини. В голените супермаркети. А не българина да купува и да храни и децата с боклуци.

 

04 януари 2019 г. 20:36:33 ч.
d1256

Относно промените ...

1. Против съм предвидените промени за ПРЕВАНТИВНО КЛАНЕ.

БАБХ и МЗГ СРИНАХА доверието на народа към тях. С действията си, с предвидените промени, КОПАЯТ ДЪНОТО. Явно народа, не просто едни там животновъди, не значи нищо тях. Държавата се тресе от корупционни скандали, в същото време се променя закон, с цел да се превърне в оръжие срещу българските граждани???...

2. Промени са нужни, да. Като отпадането на ал.7 на чл.47 от ЗВД, който не дава възможност да се обжалват заповедите на директора на БАБХ. С това се нарушават гражданските права, което лесно може да бъде доказано в международен съд.

Времето на обсъждане на каквито и да е промени за този закон, трябва да се удължи, а не да обхваща в голямата си част празници, като в случая.

3. Съгласна съм с предложението от коментарите по-горе, за "сравнителна таблица на измененията в тяхната цялост - стар и нов текст, за да могат хората да видят промените, а не да губят часове, за да разберат какво искате да правите!"

4. Докога БАБХ и МЗГ ще се държат като вредители на народа, а не каквито са - служители на народа? И да, "Оставка на ръководството на БАБХ и пълна ревизия на дейността им" е най-малкото ... след Сриването на Доверието на народа към тях.

5. Помислете по въпроса, как хубавото българско месо и млечни продукти да се продават по българските магазини. В голените супермаркети. А не българина да купува и да храни и децата с боклуци.

 

04 януари 2019 г. 21:44:58 ч.
DjMary

Относно промените

Добре би било да има промени в Закона за ветеринарномедицинската помощ, но тези са неприемливи, особено що се отнася до т. нар. "превантивно клане"!

Кой и по какви критерии ще определи, че има опасност от заразна болест?

Какво гарантира, че опаността е реална и наистина съществува, а не е родена от нечий болен мозък?

В този си вид промените в Закона проправят път за своеволие и безнаказаност и не трябва да се приемат "набързо"!

Настоявам за удължаванена срока за обществено обсъждане!

 

04 януари 2019 г. 23:08:12 ч.
nushika

Против промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност

Категорично протестирам срещу  предвижданите промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които граничат с предателство!