Обществени консултации

Проект на Решение на МС за предложение до Народното събрание за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

С проекта на Решение се предлага наименованието на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, да се промени в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Преименуването е в знак на признание към делото на проф. Диамандиев и неговия принос за висшето училище, и е по предложение на Академичния съвет, като то не засяга статута и структурата на Академията.

Дейността на проф. Асен Диамандиев (1915 - 2009 г.) е свързана с културния живот на страната ни. Той посвещава цялата си творческа кариера на музикалното и личностното възпитание на поколения млади таланти. Като използва собствения си авторитет, през 1964 година осъществява замисъла си в Пловдив да се открие структура на висше музикално училище със свой облик, първото в страната извънстолично звено за обучение по музика.

Академията в гр. Пловдив започва съществуването си като Музикално-педагогически факултет за подготовка на учители по музика в общообразователните училища към тогавашната Българска държавна консерватория в София от октомври 1964 г. През 1972 г. филиалът на Българската държавна консерватория се преобразува в самостоятелен Висш музикално-педагогически институт – Пловдив, за подготовка на учители по пеене и музика и профил народно пеене и изучаване на народни инструменти. По-късно през 1995 г. става Академия за музикално и танцово изкуство – Пловдив, която през 2004 г. се преименува на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.


Дата на откриване: 4.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари