Обществени консултации

Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“

Причините, които налагат приемането на проекта на Правилник на Фонд „Научни изследвания“ са:

  • избягване на недостатъчно обосновани оценки на комисиите като се въведат промени, свързани с процедурите и сроковете по оценката на постъпилите проектни предложения по обявените конкурси;
  • необходимост от по-засилен контрол върху компетентността на оценителите;
  • необходимост от въвеждане на санкции за оценителите, които доказано не са изпълнили дейностите си коректно или са представили експертните карти след определения срок;
  • въвеждане на процедура за разглеждане на постъпили възражения срещу научната оценка на проектните предложения, която да включва и възможност за нова оценка на проектните предложения.

            С проекта на Правилник се цели подобряване на цялостната дейност на Фонд „Научни изследвания“, което е необходимо условие за повишаване на доверието в системата за финансиране на научните изследвания, при гарантирана прозрачност и публичност.


Дата на откриване: 5.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 4.1.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 декември 2018 г. 01:32:54 ч.
Vejdi

Допълнително предложение

Интересни са представените причини за промяна на Правилника. 

За постигане на обявената цел:

"С проекта на Правилник се цели подобряване на цялостната дейност на Фонд „Научни изследвания“, което е необходимо условие за повишаване на доверието в системата за финансиране на научните изследвания, при гарантирана прозрачност и публичност", 

в допълнение, предлагам включване на текст, който задължава Фонда да публикува на сайта си следната информация за финансираните проекти: резюме на проекта; целия изследователски екип; заевените, очаквани резултати и публикации.

Освен това при отчитане да се помести информация с постигнатите цели, получени резултати и публикации.