Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз

 

С предложените в проекта на Наредба промени ще се изпълнят условията за производство на семена от сорго, които се основават на международните стандарти, установени в схемата за сертификация на семена на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В схемите за сертификация на семената е изменен стандартът за разстоянията на изолиране при отглеждане на Sorghum spp., основно за да се вземат предвид зоните, в които присъствието на S. halepense или S. sudanense създава особен проблем заради кръстосаното опрашване, поради което е необходимо да се направи изменение в приложението на Наредбата относно пространствената изолация при производство на семена от сорго.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и

 семеконтрол , Министерство на земеделието, храните и горите

 Електронен адрес:

 mayailieva@iasas.government.bg

 


Дата на откриване: 6.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 20.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари