Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г.

В проекта на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г. са посочени дейностите, които следва да се реализират през 2019 г., отговорните органи, източниците на финансиране и сроковете за изпълнението на тези дейности, както и очакваните резултати. В проекта са предложени институционални и организационни мерки, мерки за обучение и квалификация, мерки за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, мерки за контрол и оценка.


Дата на откриване: 10.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 24.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 декември 2018 г. 03:08:32 ч.
ivanmihalev

Коментар

Навсякъде в текста на Програмата, изразът "насилие над жени" (или друг подобен), да се замени с израза "насилие основано на полов признак". Последният израз се използва на доста места в текста на Програмата, така че не е някакво изключение или новост, а и в оригиналите на различни документи, свързани със защитата на права (обикновено на английски език), на  ЕС и подструктурите му , се използва точно тази формулировка.

Използването на първия израз слага фокуса само върху един пол, което само по себе си е форма на дискриминация спрямо другите полове (не забравяйте, че от биологична гледна точка съществуват и т. нар. хермафродити/двуполови/ или безполови - което сметнете за уместно). Така или иначе, независимо, че е в пъти по-малко като брой от "насилие над жени", "насилие над мъже" съществува, и не бива да си затваряме очите за него.

"Мъж под чехъл" или "Заврян зет", не са безпочвени, лишени от корени в бита стереотипи, а ежедневие за много мъже. А зад тези изрази се крие ако не физическо, то със сигурно психическо насилие над лица от мъжки пол.