Обществени консултации

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор

Предложените изменения в наредбата са резултат  от постъпило в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията мотивирано искане от „ВАРНАФЕРИ” ООД за удължаване на сроковете, предвидени в чл. 29, чл. 37 и чл. 39 в наредбата. След провеждане на конкурс на основание чл. 37 от наредбата, със Заповед № 237/03.02.2010 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация „Параходство Български морски флот” АД е определено за български морски превозвач. В съответствие с разпоредбата на чл. 27 от наредбата и при спазването на условията, предвидени в нея, дружествата „Параходство Български морски флот” АД и „Параходство Българско речно плаване” АД са обединили усилията си за извършване на превози по фериботната връзка след получаване на съответните разрешения от Комисията за защита на конкуренцията. Съгласно чл. 39, ал. 1 от наредбата, в срок от 18 месеца от датата на издаването на заповедта (16.09.2011 г.) българският морски превозвач е длъжен да предостави документи за плавателния съд, с който възнамерява да извършва превозите на железопътни товарни вагони. Члeн 37 от наредбата, от друга страна определя срока, в който българският морски превозвач е длъжен да започне превозите – в срок от 24 месеца от датата на влизането в сила на заповедта.

Лице за контакти г-жа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” -9409-432.


Дата на откриване: 1.9.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.9.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари