Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията е изготвен на основание чл. 30, ал. 3, чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето. 

Причините за разработване на наредбата са свързани с приетия от Народното събрание Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., с който се извършват и изменения и допълнения в редица други закони, сред които Законът за здравето и Законът за здравното осигуряване. Поради тези   законови промени се налага прецизиране на дейности в областта на профилактичните прегледи и диспансеризацията, в това число извършвани от общопрактикуващите лекари. Същите се съобразяват и с наложилите се поради законовите промени съответни промени и в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: tangelova@mh.government.bg и dpetrov@mh.government.bg


Дата на откриване: 12.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 25.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари