Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия

С Наредбата за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, обн. ДВ, бр. 75 от 2014 г., се въвежда адаптиран вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия, но с отложено влизане в действие. С последното изменение на нормативния акт (обн. ДВ, бр. 8 от 2018 г.) беше определен срок 1 януари 2019 г. за въвеждане на Австралийската класификация с Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури.

Причините за разработване на наредбата: В хода на работата по внедряване на новата класификация беше установено, че все още е налице необходимост от допълнително време за прецизиране на кодовете, адаптиране на софтуерните продукти и пробното им използване в практиката с цел отстраняване на възможни технически грешки. След приключване на този процес следва да се организира обучително прилагане и поетапно преминаване към отчитане по новата класификационна система. По тези причини с настоящото изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 се предлага отлагане на срока за пълното внедряване на Австралийската класификация на медицинските процедури – българска ревизия до 1 януари 2020 г.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: tangelova@mh.government.bg и dpetrov@mh.government.bg


Дата на откриване: 12.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 25.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари