Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите

 

 

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите се изменя Приложение № 1 към Наредбата, имащо за цел прилагане в националното законодателство на максимално допустими граници за олово, живак, меламин и декохинат, съгласно Регламент (ЕС) № 2017/2229 на Комисията от 4 декември 2017 г. за изменение на Приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 

 

 

  Отговорна структура:

  Българска агенция по безопасност на храните,

  Министерство на земеделието, храните и горите

  Електронен адрес:

  r_penova@.bfsa.bg

 

 


Дата на откриване: 13.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари