Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2012 г.

 Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г., изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., изм., бр. 96 от 2016 г. изм. и доп., бр. 27 и 65 от 2017 г.).

С проекта на постановление се предвиждат изменения в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта (УПММС) с цел привеждане на правомощията на министъра на младежта и спорта в качеството му на орган, провеждащ държавната политика в системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в съответствие с приетия нов Закон за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), в сила от 18.01.2019 г., което води до нуждата и от прецизиране на наименования и функционални характеристики на структурните звена на Министерството на младежта и спорта (ММС).


Дата на откриване: 13.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 27.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари