Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на институти в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Предложението за откриване на два института - Югоизточноевропейски институт по право, икономика и интелектуална собственост и Институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“, е въз основа на Решения на Академичния съвет (АС) на висшето училище и мотивирани писма на ректора му за необходимостта от създаването им.

В Югоизточноевропейския институт по право, икономика и интелектуална собственост ще се извършва дългосрочна научноизследователска дейност чрез обединяване усилията на преподаватели от различни научни специалности и факултети на Софийския университет. Създаването му ще позволи провеждането на научноизследователска дейност с национално и международно значение по проекти и програми. Ще се насърчи изготвянето на съвместни изследователски проекти с чуждестранни партньори, ще се повишат обемът и качеството на научните разработки, включително чрез създаване на нови научни знания и научно-приложими продукти.

В института не се предвижда обучение на студенти по специалности от акредитирани професионални направления във висшето училище. В изпълнение на Закона за висшето образование АС на университета е приел проект на Правилник за устройството и дейността на новия институт.

Институтът „Големи данни в полза на интелигентно общество“ се създава с цел развиване на интердисциплинарна научноизследователска и иновационна дейност в областта на големи данни и изкуствен интелект съвместно с правителствени организации, индустрията и предприемачи. Звеното ще способства за създаване на цялостна научноизследователска среда и стимулиращи възможности за осъществяване на научна дейност и предоставяне на услуги, отговарящи на потребностите на обществото, както и за разширяване и укрепване на връзките на университета с бизнеса и индустрията чрез трансфер на технологии и научни резултати.

Предвидено е в основното звено да работят най-малко 15 души в четири структурни звена: секция „Анализ на големи данни“, секция „Интегриране на големи данни“, секция „Визуализация на големи данни“ и секция „Методологии и технологии за големи данни“.

Академичният съвет на висшето училище е приел проект на Правилник за устройството и дейността на институт „Големи данни в полза на интелигентно общество“.

Откриването на научните институти съответства на изискванията в Закона за висшето образование, на мерките в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 – 2020 година и на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.


Дата на откриване: 14.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари