Обществени консултации

Проект на Наредба за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи през учебната 2019/2020 г.

Проектът цели регламентирането на условията, реда за кандидатстване, подбор, класиране и записване на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР през учебната 2019/2020 г. по специалности и образователни степени и при спазване на действащата нормативна уредба в областта на висшето образование. Предвидените правила и процедури целят облекчаване на подаването на документи от кандидатите и оптимизиране работата на комисиите по приема. Наредбата цели създаване на справедлив регламент за подбор на бъдещите служители на Министерството на вътрешните работи.


Дата на откриване: 14.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари