Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност и на семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити...

 

С проекта на Наредба за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност и на семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените за целта количества, в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената, се предвижда отмяна на Наредба № 17 от 2007 г. и се осигурява прилагането на Решение 2004/842/ЕО и Решение за изпълнение (ЕС) 2016/320.

 

Предложени са и изменения от техническо естество в Наредба № 3 от 2010 г., Наредба № 5 от 2005 г., Наредба № 8 от 2007 г., Наредба № 12 от 2007 г., Наредба № 19 от 2004 г., Наредба № 21 от 2007 г., Наредба № 95 от 2006 г., Наредба № 96 от 2006 г., Наредба № 98 от 2006 г., Наредба № 99 от 2006 г. и Наредба № 100 от 2006 г.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и

 семеконтрол, МЗХГ

 Електронен адрес:

 iasas@iasas.government.bg

 


Дата на откриване: 18.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари