Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 е изготвен на основание чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, съгласно който показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението се определят с наредба от миностъра на здравеопазването съвместно с министъра на околната среда и водите.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ptsenova@mh.government.bg


Дата на откриване: 20.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари