Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Причините, които налагат приемането на измененията и допълненията на наредбата, са свързани с необходимостта от привеждане й в съответствие с измененията и допълненията на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) (приети със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г., обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г.)

Въвеждат се редица други промени, свързани с повишаването на контрола по отношение на разходите на НЗОК за лекарствени продукти.

С проекта се регламентират условията и редът за договаряне и предоставяне на отстъпката по чл. 21, ал. 1, т. 4  - отстъпка в полза на пациента.

С цел привеждане в съответствие с промяната в законовата делегация на чл. 45, ал. 9, ал. 10 и ал. 19 от Закона за здравното осигуряване се изменят както наименованието на наредбата, така и отделни глави и раздели.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 20.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари