Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България

Съгласно чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации Списъкът на регулираните професии в Република България се приема с решение на Министерския съвет. Към момента действа Списъкът на регулираните професии в Р България, приет с Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г.

С настоящия проект на Решение на Министерския съвет се изменят приложения номера 8-11, 13, 15, 16, 18, 20, 22 и 23 към Решение № 619 на МС от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България.

Предложените промени са направени с цел въвеждане в българското законодателство на Делегирано решение (ЕС) № 2017/2113 на Европейската комисия от 11 септември 2017 година за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение.


Дата на откриване: 20.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари