Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

С цел облекчаване на стопанската дейност и за осигуряване на необходимото ниво на контрол върху стоките, които се въвеждат на или извеждат от митническата територия на Съюза, върху лицата и превозните средства, както и контрола върху производството, движението и складирането на акцизните стоки, е необходимо митническите органи, които осъществяват този контрол, да си взаимодействат с другите органи на европейско и национално ниво и да обработват информацията, предоставена от икономическите оператори и създадена във връзка с контролната дейност, при отчитане на съответните разпоредби за защита на данните.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 21.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 20.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари