Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промените, които се предлагат с проекта на нормативен административен акт са в съответствие с  приетите изменения и допълнения на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обнародвани в Държавен вестник“, бр. 98 и бр. 103 от 2018 г.

Отговорна дирекция:

 „Данъчна политика”

E-mail:

 taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 21.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 20.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари