Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2002г.за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62,ал.5 от Кодекса на труда

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда има за цел привеждане на разпоредби на наредбата в съответствие със Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, изпълнение на мерки, заложени в Решение на Министерския съвет № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, както и оптимизиране на процеса на приемане на уведомления, с които се променя длъжността и/или срокът на трудовия договор.


Дата на откриване: 21.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари