Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

Основната цел на проекта на ПМС за изменение и допълнение на наредбата е създаване на условия и ред за разрешаване упражняването на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на лица от държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Измененията и допълненията на наредбата са разработени в съответствие с чл.166, ал. 7 от ЗУТ и при спазване на основните принципи на Закона за дейностите по предоставяне на услуги за обективност, равнопоставеност, недискриминация и публичност.


Дата на откриване: 21.9.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 11.10.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари