Обществени консултации

Проект на Наредба № …… от …… 2019 г. за треньорските кадри

 

Наредбата регламентира материя, аналогична с уредената в Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (обн., ДВ, бр. 29 от 2017 г.), издадена от министъра на младежта и спорта на основание чл. 6, ал. 3 от действащия ЗФВС, която се предвижда да бъде отменена с влизането в сила на новата.

Новата наредба е съобразена с терминологичните промени в Закона за физическото възпитание и спорта (в сила от 18.01.2019 г.), който въвежда понятието „треньорски кадри“ за лицата, които извършват тренировъчна дейност в спортните организации по ЗФВС и при предоставянето на спортни услуги по чл. 100, т. 2 от ЗФВС (треньорски услуги).


Дата на откриване: 21.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 19.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари