Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Националните счетоводни стандарти, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.

Съгласно новите разпоредби за данъчни цели се признават разходите и приходите, възникнали в резултат на сключени договори за експлоатационен (оперативен) лизинг и определени съгласно правилата на Счетоводен стандарт 17 „Лизинг“. В тази връзка е необходимо прецизиране на текстовете на Счетоводен стандарт 17 с цел по ясно и категорично определяне на счетоводните приходи и разходи при отчитането на експлоатационните договори за лизинг и това отчитане да е разпределено равномерно на линейна база за целия период на договора, независимо от факта, че сключените договори  може да поставят различни  условия за плащане на лизинговите вноски.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 28.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари