Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи

С предлаганите изменения и допълнения в Наредба № 8121з-344 от 2014 г. ще се постигне бързина при провеждане на конкурсите и своевременно заемане на вакантните длъжности в структурите с функции по разследване, с оглед обезпечаване на дейността по разследване. Предложената форма за проверка на професионалните знания при конкурсите за разследващи полицаи – решаване на казус, ще даде възможност за реална преценка на знанията на кандидатите в областта на наказателното право, наказателния процес и криминалистиката и способността им за прилагане на теоретичните познания на практика. С цел по-голяма практическа насоченост на изпита се предвижда разработването на казусите и проверката на писмените работи да се извършва от главни разследващи полицаи и/или ръководители на звена по направление на дейност разследване на престъпления от главните дирекции. Въвежда се валидност за период 12 месеца на резултатите на кандидат, преминал елиминаторния праг от изследването на професионалните знания, като по негово искане могат да се ползват в други конкурси за назначаване на длъжности за разследващи полицаи. Предлага се резултат от изпит да се ползва в конкурсни процедури за разследващи полицаи в различни областни дирекции на МВР, за които кандидатът участва едновременно, когато датата за провеждане на изпит е една и съща. При ползването в едногодишен срок на резерв от кандидати, формиран при крайното класиране в конкурс, отпада ограничаващото условие длъжността да е овакантена след приключване на конкурсната процедура.


Дата на откриване: 2.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 1.2.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 февруари 2019 г. 10:58:39 ч.
black_devil

Предложение

Моето предложение относно този проект за изменение на наредбата е, че казуса като форма на изпит не бива да се приема. Стария формат на провеждане на изпита е по-добрия вариант. Аргументите ми за това са, че при изпита за разследващи полицаи съществуват психо тест и интервю като форма на изпити. При изпита за магистрати става въпрос само за казус и устен изпит. Не мисля, че изпита за разследващи трябва да бъде по-усложнен от изпита за следователи, прокурори и съдии. Заплатитите в съдебната система са много по-високи. Това, донякъде ще отблъсне желаещите да се явяват на конкретния изпит за постъпване на работа в МВР. А и както знаем, казуса не може да покаже в действителност пратическата подготовка на кандидатите. Юридическата работа като разследващ полицай е едва 40%. Смятам, че сегашният формат на провеждане на изпита е много по-добър. Освен теста, все пак има и други елеминационни етапи.Ако ще се приеме това с казуса, то следва да се махне психо теста, защото при кандидатстване в съдебната система на кандидатите не се изисква да минават психо тест. Наредбата трябва да се подложи на ново обсъждане с нови предложения, защото в този и вид не е добре замислена!